Utlysningar

Framtidens miljöövervakning

Publicerad: 08 maj 2024

Enskilda forskare eller forskargrupper bjuds in att söka medel för forskningsprojekt på maximum fem miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2025–2027). Utlysningens fokus är på utveckling och implementering av ny övervakningsmetodik, analys och databehandling av nya och/eller existerande data. Utlysningen efterfrågar ansökningar som bidrar till att förbättra och effektivisera datafångst och analysmetoder, särskilt inom terrester miljöövervakning, akvatisk miljöövervakning och miljögiftsövervakning.

Ansökan senast: 2024-09-12
Finansiär: Naturvårdsverket & HaV

Relaterade sidor:


Kontaktinformation