Utlysningar

Framtidens Forskningsledare

Publicerad: 14 maj 2024

Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och genomgår dessutom en gedigen ledarskapsutbildning. Målet med programmet är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens, möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Personerna ska ha ambitionen att implementera forskningsresultat i samhället också utanför akademin och i ett senare skede av karriären, axla ansvaret för en konstellation som är väsentligt större än den egna forskargruppen. Sökande ska ha avlagt sin svenska doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, inom perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020. Det är endast tillåtet att söka till programmet en gång under sin karriär.

Ansökan senast: 2024-08-26 14:00
Finansiär: SSF

Relaterade sidor:


Kontaktinformation