Utlysningar

En ekosystembaserad akvatisk förvaltning

Publicerad: 08 maj 2024

Utlysningen syftar till att ta fram kunskap som stödjer myndigheter och andra samhällsaktörers arbete med att utveckla den ekosystembaserade förvaltningen av akvatiska ekosystem, såväl i sött som salt vatten. Kunskapsbehoven har grupperats inom tre inriktningar som med fördel kan kombineras: A: Ekosystembaserad akvatisk förvaltning i ett systemperspektiv. B: Praktisk förvaltning av storskarv och sälarterna. C: En effektiv, adaptiv och legitim förvaltning.

Ansökan senast: 2024-09-12
Finansiär: Naturvårdsverket, HaV, Formas

Relaterade sidor:


Kontaktinformation