Formas ansökningsdiskussion

Senast ändrad: 12 juli 2021

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet.

Diskussionsgrupper träffas normalt under mars månad i Alnarp, Ultuna och Umeå. Det är möjligt att delta via video.

Ansökningsutkast diskuteras (ca 40 minuter per ansökan) i grupper om 3-5 sökande och en handledare. Handledarna förväntas inte vara ämnesexperter utan diskussionsledare med erfarenhet av att skriva ansökningar.

Inför diskussionen sprider sökande ansökningsutkast (forskningsplan på engelska i en word-fil) inom gruppen senast en vecka före diskussionen.

Information om nästa omgång av diskussionsgrupper kommer att spridas via e-post till prefekter.