Formas ansökningsdiskussion

Senast ändrad: 19 juni 2019

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet.

Inför Formas öppna utlysning arrangerar Externfinansiering/Grants Office årligen i mars dessa gruppdiskussioner. Diskussionerna är öppna för SLU-anställda som avser att söka i Formas öppna utlysning.

Ansökningsutkast diskuteras (ca 40 minuter per ansökan) i grupper om 3-5 sökande och en handledare. Handledarna förväntas inte vara ämnesexperter utan diskussionsledare med erfarenhet av att skriva ansökningar.

Inför diskussionen sprider sökande ansökningsutkast (forskningsplan på engelska i en word-fil) inom gruppen senast en vecka före diskussionen.

Information om anmälan till diskussionsgrupp sprids normalt i februari via e-post till prefekter.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se