Formas ansökningsdiskussion

Senast ändrad: 08 mars 2022

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med gedigen ansökningserfarenhet.

Ansökningsutkast diskuteras (ca 40 minuter per ansökan) i grupper om 3-5 sökande och en erfaren handledare. Handledarna förväntas inte vara ämnesexperter utan diskussionsledare med erfarenhet av att skriva ansökningar.

Inför diskussionen delar de sökande med sig av sina ansökningsutkast (forskningsplan på engelska i en word-fil) till övriga inom gruppen senast en vecka före diskussionen.

Diskussionerna kommer att genomföras en dag under perioden 30/3 till 6/4 2022.

 

Anmälan: via epost till grantsoffice@slu.se