Riktlinjer för externfinansiering och medfinansiering

Senast ändrad: 13 juni 2023
slu logga

Vid SLU finns ett antal regler och riktlinjer när det gäller att ansöka om extern finansiering och medfinansiering av forskningsprojekt. Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och rättsliga problem i externt finansierade projekt.

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjerna gäller ansökningar om bidrag och anbud på uppdrag samt de kontraktsförslag och kontrakt som ansökningar och anbud leder till. Det är prefekten (eller motsvarande) som ansvarar för att skapa och upprätthålla rutiner för att tillämpa riktlinjerna inom sin organisatoriska enhet.

 

Riktlinjer för medfinansiering - central och tredelad

Många av SLU:s bidragskontrakt med externa finansiärer har inte full täckning för kostnaderna i kontraktsbudgeten. Normalt ligger ansvaret för medfinansiering av kontrakt på respektive institution. Om medfinansieringsbehovet är stort kan det hindra en institution att ingå kontraktet. För att ge SLU:s institutioner större möjlighet att medverka i sådana kontrakt finns SLU-gemensamma riktlinjer för medfinansiering.

 

Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer

Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer har egna SLU-beslut om medfinansiering. Det som gäller för VR-infrastruktur finns i SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastrukturer. Riktlinjerna nås via länk från medarbetarwebbens sida om forskningsinfrastruktur.

 

KAW projekt av hög vetenskaplig potential

Interna riktlinjer för nomineringsprocessen till KAW projekt vid SLU. KAW projekt är prioriterad och medfinansieras centralt. Läs mer om KAW.

 

Wallenberg Academy Fellows (WAF)

Wallenberg Academy Fellows (WAF) har egna SLU-beslut om medfinansiering. Principerna för WAF framgår av medarbetarwebbens sida om Wallenberg