Förslag till projekt-portfölj för externfinansiering via donationer

Senast ändrad: 07 januari 2022

Projekt-portföljen ger oss som arbetar med fundrasing, donationer och samarbeten en överblick över projekt eller forsknings-idéer på SLU som kan vara relevanta att aktivt söka stöd för, och förslag att lyfta fram i dialogen med potentiella donatorer och samarbetspartners. Skicka in dina idéer!

I formuläret nedan fyller du i uppgifter om det projekt, den infrastruktur, tjänst eller liknande som du tror kan vara av intresse för en privatperson, organisation, stiftelse etc. att finansiera eller stötta på annat sätt. 

Alla förslag samlas i SLU:s projektportfölj, vilken används som informations- och kontaktbas för SLU:s fundraisers i deras dialog med donatorer och samarbetspartners. Förslag som är extra intressanta kan bli föremål för specifika insamlingssatsningar.

Tänk på att förslagen ska vara intressanta för en utomstående. Ett projekt eller en satsning som direkt kan bidra till samhället i stort eller ett område som ligger givaren varmt om hjärtat är ofta det som intresserar donatorer. Presentera projektet populärvetenskapligt och så att det är lätt för en tilltänkt donator att förstå vad det handlar om.

Mer information om arbetet med fundraising och donationer hittar du här.


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu.se, 018-67 25 70, 070-689 30 33