Husråd Ull

Senast ändrad: 17 april 2024

Husråd Ull är ett forum med representanter för verksamheterna i Ulls hus, Undervisningshuset och Inspektorn. Husrådet samordnar hyresgästernas intressen i frågor som rör som rör tekniska system, inredning, arbetsmiljö, säkerhets-, drifts-, fastighets och servicefrågor. Husråd Ull är också beställare av de tjänster som Service Ull levererar och tecknar serviceavtal för basservice åt samtliga hyresgäster.

Husrådet har åtta ledamöter och en studeranderepresentant och vid rådets möten deltar ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt. Förteckning över ledamöter finns nedan och protokoll och instruktion för husrådet finns under länkarna till höger.

Välkommen att kontakta Husråd Ull om du har frågor eller synpunkter på hur användningen av huset fungerar eller kan utvecklas.

Instruktion:
Instruktion för husråd Ull (pdf) 


Kontaktinformation

Ledamöter i husrådet Ull:

Ordförande: Maria Wisselgren, Institutionen för stad och land

Vice ordförande: Natalie Håkansson, SLU Artdatabanken

Mötets sekreterare: Lee Farmer, Facility Manager, Infra

Heléne Lyngå, Institutionen för ekonomi

ULS studentkårsordförande, studeranderepresentant ULS

Natalie Håkansson, Artdatabanken

Henrik Hägerström, Personalavdelningen

Jonas Peterson, Biblioteket

Torbjörn Andersson, Institutionen för skogsekonomi

Pär Aronsson, Fakultetsdirektör, NJ-kansliet