Informationsskärmar

Senast ändrad: 02 maj 2023

I entréerna till Ulls hus, i undervisningshuset och i biblioteket finns informationsskärmar där det finns möjlighet att publicera information.

Skärmarna sitter parvis och på den vänstra skärmen syns dagens schema i föreläsningssalarna samt planskisser över lokalerna. På den högra skärmen finns möjlighet att få information och bilder upplagda om händelser som berör husets anställda, studenter och besökare. Där visas även central SLU-info, husinformation samt busstider.

Exempel på information som kan publiceras i mittytan är seminarier, disputationer och andra händelser som berör husets invånare. Studentkårerna kan också publicera information här.

Om du har önskemål om vad som ska synas här, skicka in materialet till mejladressen infoskarmar-ull@slu.se. Vi kan också hjälpa dig att publicera materialet på informationsskärmarna i Biblioteket och MVM.

Skicka helst in ditt material som en färdig jpg-bild, i storleken 930 x 800 px. Ren text kan också läggas in.