Lokalbokning

Senast ändrad: 02 oktober 2023

Alla mötesrum i Ulls hus, Logen (Faculty club) och Inspektorn (rektorsvillan) är bokningsbara för all personal i de husen.

Mötesrum - bokas i Outlook:

  • Alla mötesrum i Ulls hus finns markerade på planskisserna i högerkolumnen. I rumsbeteckningen anger bokstaven huskropp och första siffran anger våningsplan, t. ex. ligger B409 Grimsö i huskropp B på plan 4.
  • Mindre mötesrum (färre än 16 platser) är möjliga att boka 6 månader i förväg, större rum är möjliga att boka 18 månader i förväg.
  • All personal kan via Outlook boka flertalet av mötesrummen. De rum som har begränsad bokningsmöjlighet, t.ex. styrelserummet, är synliga så att man kan se när det är ledigt. Bokningsförfrågan hanteras sedan via behöriga.

Pausrummen på plan 3 (C301 och 4 (B426) kan bokas via service-ull@slu.se. Bokning är möjlig under tider då lunch och fikaraster ej normalt tar plats.

Pausytan utanför mötesrummen på Hyllan (A301) bokas genom lokalbokning@slu.se. Bokning av denna yta är möjlig utanför kontorstid.

Vid bekräftad bokning kommer en abonnerat-skylt att ställas ut i lokalen den aktuella dagen.

För service på hjälpmedlen som finns i salarna svarar AV-stöd. Gäller både mötesrum och undervisningslokaler.

OBS! Undvik att boka en lokal med videoutrustning om du inte tänker utnyttja den för ditt möte. Antalet lokaler med videoutrustning är begränsat.

Undervisningslokaler - bokas i TimeEdit:

Undervisningslokaler i Ulls hus bokas via lokalbokningen på Ultuna precis som övriga undervisningslokaler.

Mötesrum - Outlook:

Information och planskisser

Information om mötesrummen och salarna (antal platser, utrustning, m.m.

Instruktion hur man bokar mötesrum i Ulls hus i Outlook


Kontaktinformation

Lokalbokning Ultuna och Umeå:
lokalbokning@slu.se, tel: 018-67 20 10

AV-stöd, IT-avdelningen, SLU
av-stod@slu.se
Ring 018-67 66 00 2# för stöd.