Verksamhet i huset

Senast ändrad: 02 januari 2023

I Ulls hus huserar SLU:s centrala ledning och administration, tre institutioner samt centrum för biologisk mångfald. Här finns också gemensamma undervisningslokaler och ett servicecenter för att ta emot besökare samt stå till tjänst för studenter och personal.

Servicecenter:

Servicecentret finns innanför huvudingången till Ulls hus i den sk Kuben. Öppettiderna är kl 8.00-16.00 varje vardag.
Se här vad de kan hjälpa dig med.

 Institutioner:

Gemensamma verksamhetsstödet:

Gemensamma verksamhetsstödet leds av universitetsdirektören och består av följande avdelningar:


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00