Avfallshantering

Senast ändrad: 10 april 2024
återvinningskärl

Inom Ull sorteras avfall av olika material i enlighet med kommunala krav och rutinen för avfallshantering, inkl. farligt avfall. Om du har frågor om källsorteringen är du välkommen att kontakta lokalvården, service Ull eller miljösamordnaren (kontaktuppgifter längre ner på sidan). 

  • I lunchrummen sorteras avfall i fraktionerna matavfall, brännbart avfall, pappersförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, trasiga dricksglas och trasigt porslin, samt returflaskor och -burkar.
  • Vid fikastationerna sorteras avfall i fraktionerna matavfall, brännbart avfall, pappersförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, trasiga dricksglas och trasigt porslin, samt returflaskor och -burkar.
  • Vid fikaplatser sorteras avfall i fraktionerna matavfall och brännbart avfall.
  • I kopieringsrummen finns behållare för brännbart avfall, returpapper och batterier.
  • I kontorsrummens miljölådor sorteras brännbart avfall och returpapper.

Var god kontakta Service Ull (kontaktuppgifter längre ner på sidan) för omhändertagande av annat avfall än det som anges ovan eller vid evenemang och andra sammankomster.