Avdelningen för infrastruktur (Infra)

Senast ändrad: 14 februari 2024

Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid SLU och har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster lokalt där vi finns men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU.

Organisatoriskt är avdelningen uppdelad enligt följande:

Infra har samlat sitt tjänsteutbud i en tjänstekatalog som ger en helhetsbild över alla de tjänster som idag tillhandahålls eller kan tillhandahållas. Tjänsterna är indelade i fem tjänsteklasser (grupper) för att tydliggöra utbudet. I begreppet service ingår såväl basservice (t.ex. lokalvård, post, trycksaker, transporter) som administrativ service (t.ex. Asken, tentamensservice och servicecenter). Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande.​

Länken till tjänstekatalogen hittar du längre ned på sidan.

Tjänsteutbudet kan utvecklas och förändras allt eftersom SLU:s verksamhet förändras. Det innebär att Infras tjänstekatalog är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras med nya eller förändrade tjänster.

Tjänsteutbudet är indelat i sex verksamhetsområden. Mer information om dessa och kontaktuppgifter till ansvariga chefer hittar du under respektive verksamhetsområde.

Specifik information om våra produkter och tjänster hittar du via arkivmenyn ovan under rubrikerna "VERKTYG" eller "STÖD OCH SERVICE". Via dessa sidor kan du också göra beställningar eller komma i kontakt med våra ämnesexperter.


Kontaktinformation

Avdelningen för infrastruktur (Infra)
Helen Åsbrink, avdelningschef
helen.asbrink@slu.se, 018-67 20 20