Servicefunktioner

Senast ändrad: 26 november 2021

Vid huvudentrén finns Servicecenter som kan hjälpa till med förfrågningar, passerkort mm. Även it-stöds servicedisk finns här.

I huset finns också Service Ull som kan hjälpa dig med serviceärenden av olika slag.