Generella anvisningar för besök till SLU

Senast ändrad: 19 januari 2023
H.K.H. Kronprinsessan Victoria besöker R/V Svea,  9-11 juni 2022. Foto: Niklas Lindgren, SLU

SLU har ingen central samordning av besök. En del tas emot på central nivå (av ledningskansliet), men flertalet hanteras direkt av fakulteten, institutionen, forskaren eller avdelningen.

Ett besök ska alltid ses som ett tillfälle att marknadsföra SLU. Det ska finnas ett tydligt syfte till varför SLU tar emot besöket och innehållet skall utformas efter detta. Som grund för beslut om möjlighet att ta emot besök och för planeringen ska förväntningar och mål från både besökare och SLU noga tänkas igenom.

Ett besök till SLU kan ha som syfte att

  • ta del av SLU:s expertkunskap
  • bygga upp eller utveckla ett samarbete
  • ta del av utbildningsinformation.

Akademiintendenturen vid SLU har som ansvar att hantera alla officiella och prioriterade externa besök till universitetsledningen. Rådgivning ges också till andra enheter inom SLU som anordnar besök.

Till kategorin officiella och prioriterade externa besök hör 

  • statschef eller medlem av kungahus
  • representanter för riksdag och regering
  • ambassadörer
  • representanter från internationella organisationer, t.ex. EU eller FN
  • universitetsledningar från andra svenska eller utländska universitet
  • ledande representanter i näringslivet.

Universitetsledningen beslutar om mottagande av prioriterade externa besök och kan även fatta eller delegera beslut för andra externa besöksförfrågningar från exempelvis forskare, alumni eller skolor. Kontakta akademiintendenturen om du har fått en förfrågan om besök som ledningen bör informeras om, eller om du har frågor.