Parkeringsplatser på Ultuna

Senast ändrad: 07 januari 2022

Nedan ser du de parkeringar som finns på Ultuna campusområde.

Karta över parkeringarna på campus Ultuna. Illustration.

Större karta

Klicka här för att se en större karta över de parkeringsplatser som finns på Ultuna.

Parkeringstillstånd

På servicecenter kan du som är besökare, student eller anställd vid SLU få hjälp med tillfälliga parkeringstillstånd.

SLU Servicecenter: Almas allé 8, servicecenter@slu.se, 018-67 24 00


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00