Parkeringar Ultuna

Senast ändrad: 30 maj 2016

Nedan ser du de parkeringar som finns befintliga på Ultuna campusområde.

På servicecenter kan du som är besökare, student eller anställd vid SLU få hjälp med tillfälliga parkeringstillstånd.

SLU Servicecenter: servicecenter@slu.se, 018-67 24 00


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Sidansvarig: infra-webb@slu.se