Grants Office

Senast ändrad: 16 mars 2010
Grants office

Enheten för Externfinansiering/Grants Office är en enhet inom ledningskansliet. Vi tillhandahåller expertis, support, råd och information om externfinansiering till forskare, administratörer och universitetsledning.

Vårt uppdrag är att:

 • Erbjuda en helpdesk där du kan ställa frågor om att hitta externfinansiering, skriva ansökningar, starta och genomföra forskningsprojekt eller annat relaterat till externfinansiering.
 • Erbjuda expertstöd runt ansökningsskrivning, med fokus på stora samarbetsprojekt och stora individuella bidrag, och uppstart och administration av stora SLU-koordinerade projekt. (Om möjligt, också rådgivning och stöd till dem som deltar i stora samarbetsprojekt som partners.)
 • Utveckla och genomföra utbildningsaktiviteter med fokus på externfinansiering och projektadministration
 • Stödja och utveckla supportverktyg och mallar för projektadministration, budgetering, ekonomisk kontroll och rapportering
 • Aktivt och systematiskt övervaka öppna utlysningar och nyheter om finansieringsmöjligheter och tillhandahålla regelbundna uppdateringar via nyhetsbrev, medarbetarwebben och fysiska/digitala institutionsbesök. Dessutom att proaktivt kontakta potentiella SLU-koordinatorer för framtida projekt av strategisk relevans för SLU via en matchmakinggrupp.
 • Bygga och upprätthålla goda relationer med nationella och internationella finansiärer (främst inom EU).
 • Delta i relevanta nätverk och universitetssamarbeten med fokus på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, informationsutbyte och lobbyverksamhet.
 • Ge analyser och input till diskussioner och beslut relaterade till externfinansiering vid SLU.

Kontakt

Om du har några frågor om externfinansiering eller vill veta mer om hur Grants Office kan stödja dig, var god kontakta oss.

Vi har en allmän helpdesk där du kan ställa frågor om allt som har med externfinansiering att göra och vi kommer att se till att din fråga kommer till rätt person — bara skicka ett mejl till grantsoffice@slu.se.

Du kan också kontakta någon av oss direkt — se nedan för våra kontaktuppgifter och några av de specifika områden där vi kan hjälpa dig.

 

Grants Office ledning

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen - Chef
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå
Epost: karl.jaghagen@slu.se
Tel: 090-786 8420, 072-533 8819

 • Strategier för externfinansiering vid SLU
 • Grants Office managementstrategier
 • Övergripande ansvar för Grants Office support

 

Forskningsrådgivare - Kontakta oss för råd kring ansöknings- och projektadministration och finansiering

Frank Sterner

Frank Sterner
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Epost: frank.sterner@slu.se
Tel: 018-67 1002, 073-370 7065

 • Finansiella processer/verktyg för ansökningar (främst svenska finansiärer), t.ex. SLU:s budgetmall, Prisma
 • SLU:s regler för medfinansiering
 • SLU:s riktlinjer för externfinansiering
Christer Borglin

Christer Borglin
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp
Epost: christer.borglin@slu.se
Tel: 040-41 5068, 070-569 0361

 • Administrativa rutiner kring EU-ansökningar
 • Projektimplementering av EU-projekt
 • Projektledning av stora samarbetsprojekt inom EU
Hallvard Wie

Hallvard Wie
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Epost: hallvard.wie@slu.se
Tel: 018-67 1288, 076-764 5390

 • Budgetfrågor runt ansökningar (främst EU-projekt)
 • EU:s ansöknings- och projektportal
 • Finansiell rapportering och administration av EU-finansierade projekt
Lars Erik Lindell

Lars Erik Lindell
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Epost: lars-erik.lindell@slu.se
Tel: 018-67 2291, 070-389 2291

 • Nya utlysningar, administrativa och finansiella regler
 • Administrativa och finansiella ansökningsprocesser
 • Grants Office kommunikation (t.ex.. webb och nyhetsbrev)

 

Forskningskoordinatorer - kontakta oss för support med utveckling av din forskningsansökan

Caroline Grabbe

Caroline Grabbe
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå
Epost: caroline.grabbe@slu.se
Tel: 090-786 8389, 072-236 5670

 • Stora individuella ansökningar (t.ex. ERC, Wallenberg, MSCA)
 • Utveckling och skrivande av ansökningar
 • Forskarkarriären
Fiona Reid

Fiona Reid
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Epost: fiona.reid@slu.se
Tel: 018-67 3242, 072-228 8689

 • Stora samarbetsprojekt (t.ex. Horizon Europe, European Partnerships, MSCA Doctoral Networks)
 • Utveckling och skrivande av ansökningar
 • EU-finansiering, rådgivning
Ulf Westerlund

Ulf Westerlund
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Epost: ulf.westerlund@slu.se
Tel: 018-67 2057, 072-450 6696

 • Stora samarbetsprojekt (t.ex. Horizon Europe, Mistra, European Partnerships)
 • Utveckling och skrivande av ansökningar
 • EU-finansiering, rådgivning