Lokalvård

Senast ändrad: 02 maj 2023

Lokalvården i Ulls hus sköts av SLU:s gemensamma servicefunktion. Om du har frågor om lokalvården i Ulls hus kontakta ansvarig person.

Ärenden som rör lokalvård mailas till lokalvarduppsala@slu.se.

Förutom den löpande lokalvården samordnar vi övriga tjänster inom området t.ex. storstädning, fönsterputs, golvvård, flyttstädningar och liknande, mer information finns i tilläggstjänster nedan.

Lokalvårdarna på Ultuna är certifierade vilket innebär att de genom utbildning i metoder, teknisk utrustning, kemikalier och miljörelaterade frågor har yrkesbevis för området. 

Lokalvård

Beskrivning av tjänsten: Städning av SLU:s verksamhets lokaler så att en god arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll upprätthålls. Städning av kontor, undervisningslokaler, gemensamma ytor, laboratorier och konferensrum.

Kontakt: Alnarp: Malin Edner Mc Guirk, Facility Manager, tfn 040-41 52 21, 070-358 62 23.
Skara: Jane Geismar, Facility Manager, tfn 0511-671 28, 070-270 71 28.
Umeå: Maria Renberg, Facility Manager, tfn 090-786 81 81, 070-649 21 29.
Uppsala: lokalvarduppsala@slu.se
Beställning: Basstädningen ingår automatiskt för SLU och kan inte utgå. Däremot kan kunden utöka städningen. Extra beställningar görs via mail.
Prissättning: Se mer under "Utbud och prissättning". Lokala avvikelser kan förekomma.

Tilläggstjänster: Kökstjänster, f.n. även tvätt och textiltjänster till SLU:s avdelningar. Extra städning, kylskåpsrengöring, beställning av förbrukningsmateriel till kunden. Se separat lista för komplett förteckning över tilläggstjänster.