Hitta mötesrum i Ulls hus

Senast ändrad: 18 september 2023

Här visas med skisser och text var mötesrummen i Ulls hus finns. Klicka på länkarna för respektive plan för att få fram planskisserna.

Översiktsbild av Ulls hus 

 Planskiss Ulls hus. Illustration.

Huvudentrén finns vid hus A där du också finner vårt Servicecenter. Den s.k. akademiska entrén finner du mellan hus C och D.

Planskisser

På plan 1–2 finns lärosalar, hörsalar, datorsalar, grupprum, ritsalar m.m. för studenter. På plan 3–5 finns mötesrum som används för universitetets olika arbetsmöten.

Plan 1 + Artedi F148 hos Artdatabanken

Plan 2 - entréplan + Wahlberg F244 och Linné F205 hos Artdatabanken 

Plan 3
Mötesrum: Alnarp, Backsippan, Balsgård, Ekhaga, Hallfreda, Götala, Hyllan, Krusenberg, Lönnstorp, Remningstorp, Skara, Skarhult, Skinnskatteberg, Sågen, Tagel, Trädgården, Tönnersjöheden, Umeå, Väröbacka, Wången, Öjebyn, Örebro, Öregrund

Plan 4
Mötesrum: Flyinge, Grimsö, Kulbäcksliden, Landet, Lanna, Lysekil, Odarslöv, Röbäcksdalen, Siljansfors, Simpevarp, Staden, Strömsholm, Östad

Plan 5
Mötesrum: Svartberget, Älvkarleby

Plan 6
Mötesrum: Drottningholm, Ultuna

Duschrum i Ulls hus

Östra längan

F136

Plan 2
E217

Plan 3
C382
D333
D366

Plan 4
B412
C482
D436
D466


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00