Service Ull

Senast ändrad: 04 juli 2023

Service Ull hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner i serviceområdet Ulls hus och är ett viktigt stöd för personal och studenter i huset. Det innefattar t.ex. godsmottagning och vissa närservicetjänster. Service Ull bistår också med viss överenskommen service i andra byggnader på Campus Ultuna, se "Övriga byggnader Ultuna". Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service Ull kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandhålls av Service Ull är indelade i standardtjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också extratjänster som kan beställas från den campusgemensamma serviceorganisationen i den mån tillgängliga resurser finns och tjänsten ryms inom kompetensområdet. Service Ull är en del av avdelningen för infrastrukturs serviceverksamhet.

Andra delar av servicen i husen sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmäla fel- och serviceärenden

Anmälningar om fel- och serviceärenden tas omhand av Service Ull och vidarebefordras vid behov till hyresvärden Akademiska Hus. Din anmälan gör du under rubriken Ärendeanmälan.

Personal Service Ull

Behöver du kontakta någon på Service Ull? Du hittar en presentation och en lista över medarbetarna här.

Tjänster som ingår i servicepaketet för Service Ull beskrivs i respektive block nedan (öppnas med plustecknet)

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Frukttjänst

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande de fruktkorgar som ingår i överenskommet servicepaket.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Växter

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande inomhusväxter. Leverantörskostnaden belastar mottagaren genom direktfaktura.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Tidningar

Prenumeration och distribution enligt överenskommet servicepaket, av serviceområdets gemensamma tidningstjänster.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Vattenstationer i lunchrum

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande de vattenautomater i husens lunchrum som ingår i överenskommet servicepaket.

Extra vattenstationer utöver lunchrum kan erbjudas som tilläggstjänst.

Tjänstekategori: Standardtjänst