Service Ull

Senast ändrad: 20 maj 2019
services.jpg

Service Ull är ett stöd för personal och studenter i byggnadskomplexet Ull och hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner, t ex godsmottagning och närservice i husen. Vi bistår även med service knuten till forskning och undervisning.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service Ull kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person. Service Ull är en del av serviceverksamheten inom avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM).

Andra delar av servicen i husen sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd, posthantering, lokalbokning och lokalvård.

Anmäla fel- och serviceärenden:

Om något inte fungerar som det ska eller du behöver hjälp med något kan du anmäla det under rubriken Ärendeanmälan.

Om felet ska hanteras av hyresvärden Akademiska Hus vidarebefordrar Service Ull ärendet till dem. Du får uppföljning om vad som händer med dina ärenden via mail och kan även se de ärenden där du står som anmälare eller annan kontakt under Mina ärenden

Personal Service Ull:

Ansvarsområde  Namn Tel
Facility manager, tf Helena Melander 018-67 2770
Närservicetekniker Camilla Stenberg 018-67 1027
Närservicetekniker Lars Holmgren 018-67 2999
Närservicetekniker Patrik Larsson 018-67 1226
Närservicetekniker Per-Arne Klasson 018-67 2503, 070-6177250
Lokalvård/kökstjänst Malin Dannélls 018-67 2062

Bastjänster Service Ull:

Godsmottagning och interntransport Mottagning av leveranser och gods till och från huset samt transporter inom huset.

Kaffeautomater Förhyrning av kaffeautomater för alla medarbetare, tjänsten inkluderar kontakter med leverantör och administration av förbrukningskostnader.

Kökstjänster Allmän ordning och skötsel av köks- och lunchutrymmen utöver ordinarie lokalvård. I tjänsten ingår att plocka ur diskmaskiner, rengöring av kylskåp och mikrovågsugnar samt se till att det finns disk- och sköljmedel till maskinerna.

Närservice Närservice omfattar traditionellt vaktmästeri och allt som där ingår såsom belysning, skyltning, förrådshantering och ronderingar samt enklare reparationer, monteringsarbete och tekniskt stöd.

Nyckelhantering

Utlämning och hantering av nycklar för anställda. Kopiering av nycklar och byte av cylindrar.

Sophantering Hantering av kärl och bortforsling av grovsopor, inklusive riskavfall, samt hanterar alla kontakter med extern leverantör.

Frukttjänst 

Fruktkorgar för medarbetare, tjänsten inkluderar kontakter med leverantör och administration av förbrukningskostnader. Tjänsten kommer först i höst.

Växter         

Växter i husen, tjänsten inkluderar kontakter med leverantör och administration av avtal.

Tidningar    

Tidningar i lunchrum, tjänsten inkluderar hantering och administration av prenumerationer. Tjänsten kommer först i höst.

Vattentjänst Vattenautomater för medarbetare, tjänsten inkluderar kontakter med leverantör och administration av förbrukningskostnader.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se