Larm

Senast ändrad: 02 januari 2023

I Ulls hus finns det inbrottslarm i hela huset. Larmet aktiveras automatiskt på kvällar och helger. Innan det aktiveras tjuter en förvarningssignal i ca 1 minut.

Larmet består av detektorer som sitter i glaspartier, dörrar fönster etc. Vissa detektorer är alltid larmade medan vissa går på tidsstyrning, det gäller t ex dörrar.

Det går bra att vara kvar i huset även efter att larmet aktiverats, följ bara nedanstående regler.

Att tänka på om du är kvar i Ulls hus efter att larmet är aktiverat:

  • Stäng ditt vädringsfönster.
  • Låt inte dörrar med kortläsare stå uppställda.
  • Var noga med att stänga dörrar med kortläsare ordentligt efter dig när du går, så att de inte står och tjuter. Larmet går då efter 45-60 sekunder.

Man kan alltså inte ställa upp dörrar t ex om man ska lasta in något, inbrottslarmet kommer då att gå om dörren tjutit tillräckligt länge.  Om du har sk dörrbladsläsare på din kontorsdörr är det ok att ha denna uppställd även efter att larmet är aktiverat.

I övrigt kan personal röra sig och vara på arbetsplatsen precis som vanligt. Undantaget i huset är IT-avdelningen som har egna instruktioner samt undervisningssalar som väktarna sköter larmen på fr o m efter semestrarna.

Fakta:

Om larmet går: Securitas väktare kommer. Vill du komma i kontakt med väktarna så når du dem via anknytning 3040, alternativt 018-673040.


Kontaktinformation

Campusväktare Uppsala och Lövsta,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 018-67 30 40

Övriga tider:
sakerhet@slu.se