Lunchrum, kaffestationer och vilrum

Senast ändrad: 29 december 2022

Lunchrum/pausrum

I Ulls hus finns det två gemensamma lunchrum/pausrum för personalen, ett på plan 3 i huskropp C och ett på plan 4 i huskropp B. Det finns också ett lunchrum/pausrum som kan nyttjas av både personal och studenter på plan 2 i huskropp B. Samtliga rum har plats för cirka 75 personer vardera.

I lunchrummen finns mikrovågsugnar för värmning av medhavd mat, kylar och frysar att förvara maten i samt diskfaciliteter. Porslin och bestick finns också tillgängligt.

När du ätit klart, placera disken i diskmaskinen. Lokalvårdarna plockar ur disken åt oss. Rengöring och rensning av kylskåpen sker ca en gång per vecka. Mikrovågsugnarna rengörs 2 ggr per vecka.

Självklart källsorterar vi avfallet från lunchrummen. Läs mer om källsortering och övriga miljörelaterade frågor under rubriken Miljö.

Kaffe- och vattenautomater finns i paus-/lunchrummen på plan 3 och 4.

På plan 2 vid akademiska entrén, huskropp C, finns det också ett lunchrum för studenter.

Att tänka på när du värmer din mat: Det råder förbud mot jordnötter och mat som innehåller jordnötter i Ulls hus. Det är även förbjudet att hetta upp andra nötsorter.

Kaffestationer

Som komplement till paus-/lunchrummen finns också ett antal kaffestationer utplacerade i huset. Där finns kaffeautomater, kaffekoppar, kaffeskedar och vattenkokare. Kaffestationerna är också utrustade med diskmaskiner för kaffekoppar samt bänkkylar för mjölk. Kaffestationerna ska inte användas som lunchrum.

All personal i Ull (Ulls hus, Undervisningshuset och Inspektorn) får nyttja samtliga dessa faciliteter.

Vilrum

Det finns fyra gemensamma vilrum i Ulls hus, varav ett ligger på plan 2 (entréplanet) i huskropp B och är tillgängligt även för studenter. De andra tre vilrummen ligger på plan 3 i huskropp C, plan 4 i huskropp C samt plan 4 i huskropp B. Se planskisser nedan.

Planskiss Ulls hus. Illustration.

Planskisser: