Fakultetskansli NJ-fak

Senast ändrad: 16 november 2023

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Torleif Härd, dekan
018-67 10 50
dekanus.nj@slu.se

Sara Hallin, prodekan
018-67 32 09
sara.hallin@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd. Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.

Pär Aronsson, fakultetsdirektör
018-67 25 67
par.aronsson@slu.se