Passerkort och nycklar

Senast ändrad: 02 januari 2023

Passerkort

Tillträde till Ulls hus via Akademiska entrén och huvudentrén styrs av öppettiderna som är samma som för övriga byggnader på campus. På kvällar, nätter, helger och röda dagar samt olika klämdagar är dörrarna låsta och då styrs tillträdet via behörigheter på passerkorten. Du behöver då din personliga pinkod. I Ulls hus behöver du din pinkod efter kl 17 på vardagarna och under helgerna.

Tillträde till övriga delar i lokalerna i Ulls hus styrs av behörigheterna för ditt passerkort.

Läs mer om hanteringen av passerkort för anställda här (information från SLU Säkerhets sida på medarbetarwebben).

Studenterna har också sin behörighet till ej allmänt öppna lokaler styrda av sina passerkort. Detta varierar beroende på vilken kurs de läser.

Servicecenter kan hjälpa dig med lånekort vid behov.

Nycklar

Alla kontorsrum i Ulls hus kan låsas med nyckel, det är med samma nyckel du öppnar vädringsfönstret i ditt kontor. Samtliga avdelningar och institutioner har samma låssystem inom avdelningen/institutionen men inte mellan avdelningar/institutioner. Dessa nycklar går också till ev. förråd och andra utrymmen som avdelningen/institutionen hyr. En låsbar hurts (alt. en låsbar insats i bokhyllan i flerpersonerskontor) finns på kontoret för att låsa in värdesaker.

Kontorsrum med personal med extra höga krav på säkerhet och sekretess har försetts med dörrbladsläsare istället för fysisk nyckel.

Service Ull kan hjälpa dig med nyckelkopiering eller cylinderbyte, detta anmäler du i ärendehanteringssystemet.