Räddningsstationer och hjärtstartare

Senast ändrad: 25 april 2016

Räddningsstationer: 

I Ulls hus finns det ett 30-tal s.k. räddningsstationer utplacerade på väggarna. Alla räddningsstationer innehåller brandsläckare, brandfilt och Första hjälpen-utrustning.
En karta med utrymningsplan finns också vid varje station.

Hjärtstartare:

Det finns hjärtstartare utplacerade i huvudentrén och akademiska entrén.

Skulle olyckan vara framme och en person drabbats av hjärtstopp skall hjärtstartaren, tillsammans med "mun-mot-mun-metoden" användas tills det att räddningstjänsten är på plats.
Hjärtstartaren hjälper dig steg-för-steg genom hela förloppet vid en nödsituation.

Se dig om i området närmast där du oftast befinner dig för att vara förberedd då behovet uppträder!

Återsamling:

Då brandlarm går ska huset utrymmas. När du lämnat huset, sök upp återsamlingsplatsen för Ulls hus. Den ligger på Almas allé nedanför Inspektorn och väster om Restaurang Logen.


Kontaktinformation

Campusväktare Uppsala och Lövsta,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 018-67 30 40

Övriga tider:
sakerhet@slu.se

SLU säkerhetschef (interim):
Emelie Hjelm, 018-67 35 46, 070-283 78 50