IT-avdelningen

Senast ändrad: 05 mars 2024

IT-avdelningen ska upprätthålla en kostnadseffektiv IT-infrastruktur för SLU.

 Detta innebär ansvar för universitetets anslutning till SUNET, telefoni, drift, förvaltning och stöd för utveckling av administrativa system, licenshantering, system för effektiv hantering av e-post, att stödja samordning av administrativa system, samt att på specifikt uppdrag ge IT-stöd till anställda och studenter.

För att fullfölja uppdraget är IT-avdelningen indelad i tre enheter:

  • Systemutveckling/Systemförvaltning
  • IT-drift
  • IT och kommunikationsstöd

Har du ett datorproblem? Anmäl ditt ärende till IT-stöd. support@slu.se eller anknytning 6600.

För andra specifika tjänster – sök under Verktyg och system på medarbetarwebbens startsida eller under Stöd & service i den horisontella menyn ovan.

Lista till all personal vid IT-avdelningen.