För anställda i Ulls hus

Senast ändrad: 22 februari 2023

För dig som arbetar i Ulls hus finns här praktisk information om hur olika saker fungerar i huset. Mer information om husets verksamhet och service finner du i menyradens olika alternativ ovanför sidans rubrik.

Servicetjänster i huset:

Service Ull ansvarar för många av de gemensamma servicefunktioner som finns i huset och samarbetar med andra av SLU:s gemensamma servicefunktioner som t.ex. lokalvård och posthantering. Du kan också få hjälp av Servicecentret som finns innanför huvudentrén.

Om du har några frågor kan du vända dig till Service Ull.  Du kan läsa mer om vad som ingår i husets basservice och vilka vi är som arbetar på Service Ull här.

Om du har något du vill påtala eller ha åtgärdata kan du anmäla detta till serviceorganisationen under rubriken Ärendeanmälan.

Information från hyresvärden:

husguiden som finns på hyresvärden Akademiska Hus hemsida beskrivs husets ventilation, belysning, klimatreglering och mycket annat som Akademiska hus ansvarar för. 

Bra att veta för dig som är hyresgäst i Ulls hus:

 • Varje avd./inst. har nycklar till sina kontor. Dessa nycklar går till samtliga rum inom avd./inst. men inte till andra avd./inst. Det är med samma nyckel som vädringsfönstret på ditt kontor öppnas.
   
 • Inbrottslarm finns installerat med skalskydd i fönster och dörrar. Därför är det viktigt att vädringsfönster i kontor samt övriga fönster är stängda efter kontorstid

 • Vädringsfönstret för kontorsrummen har en försegling. När fönstret öppnas bryts förseglingen och då bryts värme-/kylsystemet för rummet. Denna funktion är till för att spara energi.
   
 • En inbyggd sensor i lampan på ditt kontor säkerställer att du har ca 500 lux på din arbetsyta. Lyser sedan solen in genom fönstret kommer lampan automatiskt att tona ner, dock med bibehållet krav på 500 lux. Skulle tillfällig belysning i form av t.ex. extra kontorslampa tillföras, kommer den inbyggda censorn att registrera extra ljus och därmed reglera ned ljusintensiteten på taklampan. Även denna funktion är till för att spara energi. Mer information om belysningen (pdf).
 • Så här ska du använda din miljölåda på kontoret:
  Miljölådan 2.0.jpg

 • I varje arbetsstol finns ett rör med ett blått plastlock som innehåller en instruktion för hur du ställer in stolen. När alla flyttat in och kommit tillbaka från semestern kommer vi att samordna ett antal tillfällen då stolsleverantören Kinnarps besöker oss och visar hur stolen ska ställas in.

 • Varje avdelning och institution har sina postfack i det kopieringsrum som ligger närmast verksamheten. De institutioner och avdelningar som sitter på två plan får posten levererad till ett av kopieringsrummen och får sedan själva distribuera ut posten.

 • Rökning är förbjuden på alla platser i och utanför husen, utom utanför huvudentrén (Kuben) och Akademiska entrén.

 • OBS!  Förbud råder i Ulls hus mot jordnötter och mat som innehåller jordnötter. Förbud råder även mot upphettning av andra nötter/nötoljor (pdf).
   
 • Barnsäkrat hus: Ulls hus primära funktion är läromiljö och arbetsplats för vuxna och uppfyller BBR:s krav för vuxnas arbetsplatser, inte för t.ex. daghem, lågstadieskola  o.dyl. Det finns dock några undantag; blåmarkerade ytor är av mer publik karaktär och uppfyller BBR:s krav på barnsäkra ytor.  (pdf)

 


Kontaktinformation

Huvudentré Ulls hus:
Öppet må-fre 7.30 - 17.00
Almas allé 8
756 51 Uppsala

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Service Ull:
service-ull@slu.se
018-67 12 20

Godsmottagning Ull:
service-ull@slu.se
Tel: 018-67 12 20

Öppet må-fre: 8:00-15:30

Leveransadress paket/Besöksadress:
Ulls gränd 1
756 51 Uppsala

GPS: N 59°48'52.32'' Ö 17°39'39.43''