Parkeringsplatser Ultuna

Senast ändrad: 30 maj 2023

Parkerade bilar på Ultuna, foto.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Karta över Ultuna med parkeringsplatser (Google maps)

Parkeringstillstånd

Man behöver inget parkeringstillstånd dagtid på våra parkeringar då är det gratis. Parkeringstillstånd behövs endast om du står på våra parkeringar över natten för att du är iväg på tjänsteresa, jobbar i fält, eller studieresa och det kan vi hjälpa till med i Servicecenter. Entreprenörer kan få låna tillstånd för att stå på Sennerbytorget. Det finns att hämta i Servicecenter.

Parkeringarna utanför Amigo är tillfälliga på 15 min samt en handikappparkering, här har vi inga tillstånd att dela ut, här gäller P-skiva.

Under vinterhalvåret finns parkeringsplatser med motorvärmare som man betalar för via en app. Det finns skyltar vid berörd parkering.

SLU Servicecenter: Almas allé 8, servicecenter@slu.se, 018-67 24 00

Avstängt vägavsnitt Almas allé Ultuna, undantag för
genomfart

Beslutet om detta kan du läsa här.

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.