Parkeringsplatser Ultuna

Senast ändrad: 07 november 2022

Parkerade bilar på Ultuna, foto.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Karta över Ultuna med parkeringsplatser (Google maps)

Parkeringstillstånd

På servicecenter kan du som är besökare, student eller anställd vid SLU få hjälp med tillfälliga parkeringstillstånd.

SLU Servicecenter: Almas allé 8, servicecenter@slu.se, 018-67 24 00

Avstängt vägavsnitt Almas allé Ultuna, undantag för
genomfart

Beslutet om detta kan du läsa här.

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.