Fullkostnadsfinansiering - regleringsbrev

Senast ändrad: 27 december 2023

När svenska myndigheter finansierar forskning ska de finansiera fulla kostnaden enligt principer angivna i regleringsbrev.

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande  formulering om kostnadstäckning:

”När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer. De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer.”

Det är bara myndigheter med forskningsfinansiering som huvudsaklig verksamhet (t.ex. Formas och Vetenskapsrådet) som har en formulering motsvarande ovan i sina egna regleringsbrev. Andra statliga myndigheter som finansierar forskning, men inte har forskningsfinansiering som huvudsyssla, kan behöva uppmärksammas på att de ska fullkostnadsfinansiera.

Det kan inte tas för givet att fullkostnadsfinansiering innebär att om bidrag beviljas så blir det kontrakt på det sökta beloppet. Finansiären kan bevilja annat belopp än det sökta, men proportionerna direkta/indirekta kostnader ska vara som i projektkalkyl med fulla kostnader.