Utlysningar

SSF Industridoktorand 2024

Publicerad: 23 februari 2024

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samarbetet mellan sektorerna, driver fram innovationer, samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras.

Ansökan senast: 2024-05-21 14:00
Finansiär: Stiftelsen för Strategisk Forskning

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Lärosätet måste vara svenskt.

Huvudsökande är handledare för doktoranden vid lärosätet. Medsökande är handledare på företaget. I definitionen av företag ingår också sjukhus för att täcka in medicinsk/klinisk forskning.

 

Utlysningen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation