Utlysningar

SI Ukraine Cooperation Programme

Publicerad: 28 mars 2024

Svenska institutet (SI) erbjuder svenska aktörer och deras samarbetsparter i Ukraina bidrag för att tillsammans genomföra projekt som syftar till att stödja Ukrainas uppbyggnad, reformarbete och EU-integration inom områden som inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.

Ansökan senast: 2024-05-15
Finansiär: SI, Swedish Institute

Relaterade sidor:


Kontaktinformation