Utlysningar

Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa

Publicerad: 14 februari 2024

Region Skåne utlyser ett planeringsbidrag som ska främja skånska aktörers deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Planeringsstödet riktas mot ansökningar till samarbetsprojekt inom Horisont Europa, det vill säga projekt där aktörer från flera olika discipliner och sektorer samt från flera olika länder deltar. Projekten ska också förväntas kunna bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet.

Ansökan senast: 2024-06-15
Finansiär: Region Skåne

Relaterade sidor:


Kontaktinformation