Utlysningar

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024

Publicerad: 28 februari 2024

Syftet med utlysningen är att omsätta forskningsresultat till nya hållbara lösningar. I den processen är kunskap och erfarenhet hos både forskare och behovsägare central för att skapa goda förutsättningar för att de lösningar, processer eller praktiker som tas fram är relevanta och har potential till att bidra till en hållbar omställning. Därför lägger utlysningen stor vikt på samverkan och samskapande mellan akademi och olika intressenter för att de tillsammans ska arbeta för att utveckla relevanta lösningar med fokus på en ökad hållbarhet.

Ansökan senast: 2024-05-29 14:00
Finansiär: Formas

Relaterade sidor:


Kontaktinformation