G 2. Hitta, skapa och lägg till block

Senast ändrad: 04 juli 2023

Du hittar, skapar och lägger till alla typer av block på samma sätt. 

Hitta och lägg till block på sida

Du skapar block i Resurursfönstret under fliken Block. När du är klar lägger du till blocket på vald sida i ytan för kontaktblock.

Om du letar efter ett befintligt block kan du leta upp det med hjälp av sök eller genom att klicka dig igenom mappstrukturen.

Ska du till exempel lägga till ett kontakt på en målsida ska du alltid börja med att se om kontaktblocket till den personen redan är skapat.

 

Skapa kontaktblock

Om samma person eller funktion är kontakt för fler sidor på webbplatsen kan och ska du använda samma kontaktblock på alla sidorna.

Börja alltid med att kontrollera om det kontaktblock du behöver finns sedan tidigare. Använd i så fall det befintliga blocket, så undviker vi dubbletter.

Du skapar ditt block i mappen KONTAKT i Media. Namnge blocket efter den person det gäller. Då hamnar blocken i bokstavsordning och det blir lätt för alla att hitta. Om kontakten på sidan ska gå till en funktionsadress skapar du den i mappen Funktionskontakter.

Du kan skapa automatiska eller redaktionella kontaktblock. De automatiska hämtar kontaktuppgifterna direkt från Idis.

Mer om kontaktblock

 

Skapa bildspelsblock

Bildspelsblocket använder du när du vill visa en bild eller ett bildspel på en sida som täcker hela kolumnbredden.

Bildspelsblocket använder du på följande sidtyper:

  • Standardsida
  • CV-sida
  • Nyhetsartikel

 

Skapa CTA-knapp

CTA-knapp (call to action) är en knapp som du kan lägga på en standardsida när du vill uppmana besökaren till handling; som exempelvis att söka en kurs, anmäla sig till en konferens eller beställa informationsmaterial. Genom att klicka på CTA-knappen länkas besökaren vidare till en annan webbsida inom SLU, eller till en sida på en extern webbplats.

  • Du får endast placera CTA-knappen i blockytan för just CTA-knapp och du får inte ha mer än en knapp på en sida.
  • För att locka till klick uttrycker du dig kort och aktivt.

Skapa Expanderbar meny

Expanderbara menyer är användbara om en sida innehåller många textstycken som ska läsas var för sig.

 

 

Till nästa avsnitt: G3. Redigera, sortera och ta bort block

Tillbaka till G. Arbeta med block eller till kursens startsida