G3. Redigera, sortera och ta bort block

Senast ändrad: 04 juli 2023

Redigera block

Du kan lägga till ett block på en eller flera sidor och alltså återanvända det. Om sedan redigerar ett block som ligger på flera sidor, så slår ändringen igenom på alla sidor där blocket ligger.

Du kan redigera blocket direkt från sida eller så letar du upp det i mappen du har lagrat det.

Sortera och ta bort block

Inom en och samma innehållsyta, kan du bestämma själv vilken ordning som de olika blocken ska placeras. Genom att dra och släppa blocken upp och ner i ytan så byter du plats på dem.

Om du vill ta bort ett block från en sida kan du göra det. Det innebär inte att du tar bort blocket från Episerver. Blocket finns kvar sparat i Block och om det ligger på andra sidor så ligger det kvar där.

Till nästa avsnitt: G4. Övning

Tillbaka till G. Arbeta med block eller till kursens startsida