G 1. Hantera block

Senast ändrad: 04 juli 2023

Vad är block?

Ett block är en behållare med innehåll eller funktion. Ett block kan innehålla funktioner såsom listningar, formulär eller videoklipp. Det kan också bestå av innehåll såsom text, bild och länk.

Innehåll, funktion och utseende skiljer sig åt för alla block, men grunderna i hur man skapar, publicerar, lägger till och redigerar block är desamma för alla block på webbplatsen.

Bilden nedan visar två block:

  • Kontaktblock
  • Bildspelsblock

Det finns flera blocktyper att använda sig av på webbplatsen. Här visar jag hur du arbetar med Kontaktblocket och Bildspelsblocket.

 

Kontakt- och bildspelsblock

Var skapa block?

Du kan skapa block:

  • Direkt från innehållsyta på sida
  • Från Resursfönstret, fliken Block och vald mapp

På SLU:s webbplatser ska du alltid välja någon av mapparna under För alla webbplatser när du skapar block. På så sätt kan du vid behov använda samma block på flera sidor.

Bilden visar var du skapar block.

Var skapa block

 

Vad är en innehållsyta?

Block kan du skapa eller lägga till på sidtyper som innehåller en innehållsyta. Innehållsytor har ett specifikt utseende så att det ska vara lätta att känna igen. De ser lite olika ut beroende på om du befinner dig i På sidan-redigering eller om du är i Alla egenskaper.

I bilderna nedan ser du hur det ser ut i de olika lägena på en standardsida.

 

På sidan-redigering (framsidan)

Innehållsyta På sidan-redigering

 

 

Alla egenskaper (baksidan)

Innehållsyta Alla egenskaper

 

Nästa avsnitt: G2. Hitta, skapa och lägg till block

Tillbaka till G. Arbeta med block eller till kursens startsida