D 4. Schemalägg publicering

Senast ändrad: 04 juli 2023

Med funktionen Schemalägg publicering kan du ange ett framtida datum och klockslag då sidan eller redigeringar på sidan ska publiceras. Det är användbart för att kunna förbereda ett innehåll som inte ska vara tillgängligt för användaren före en viss tidpunkt.

Blir redigeringen fel kan du ångra den schemalagda publiceringen genom att sätta ett nytt datum i fältet för schemaläggning.

Funktionen Schemalägg publicering går inte att använda på sidtyperna Nyhetesartikel och Kalenderhändelse. Det har att göra med att funktionaliteten för schemaläggning krockar med funktionaliteten för spegling.

 

Nästa avsnitt: D 5. Avpublicera eller släng sida

Tillbaka till D. Skapa sidor eller till kursens startsida