Utskick 9 september 2021

Senast ändrad: 19 oktober 2021

Om vad som utvecklats under sommaren och om förväntningarna på dig som är webbpublicerare.

Nyutvecklat

Våra utvecklare har jobbat med lite smått och gott under sommaren och i förra veckan produktionssattes arbetet. En del uppdateringar är av mer teknisk karaktär, medan andra har en mer direkt påverkan på ditt arbete som webbpublicerare.

Ett urval:

 • Det är nu möjligt att redigera manuella listningar på "det andra språket". Det vill säga att om du skapat en lista där inte alla sidor finns på båda språken så kan du nu ta bort de saknade sidorna på den språkversion som inte är master. Detta gäller för såväl sidlistningssidor som listningsblock.
 • Vi har justerat teckenstorleken för vissa formulärelement, till exempel det om GDPR, så att texten inte är onödigt stor. Uppdateringen påverkar såväl nya som befintliga formulär.
 • Vi har säkerställt så att bekräftelsemejl från formulär åter når mottagare med en e-postadress utanför SLU. Detta gäller såväl i den skarpa miljön som på testwebbarna.
 • Den som navigerar med hjälpmedel kan nu lättare navigera mellan flikar, och om så önskas hoppa över de återkommande megamenyerna.
 • De så kallade expanderbara menyerna har fått ett mer enhetligt utseende mellan olika sidtyper. Det går nu också att ha flera rubriker öppna samtidigt på en sida.
 • Indexeringen har justerats så att slängda sidor inte visas i sökresultat. Det gäller även speglade versioner av till exempel nyheter.

Projekt isberg går in i fas 2

Projekt isberg pågår i två arbetsperioder under 2021. De övergripande målen är att öka stabiliteten och säkerheten på SLU:s webbplatser. På medarbetarwebben finns mer information om arbetet. Sidan uppdateras efter varje utvecklingsperiod, som är mellan två och tre veckor lång.

Projekt isberg på medarbetarwebben

Webbpublicerare – ett uppdrag som tar tid

Under det senaste året har det tillkommit många nya webbpublicerare och fler önskemål fortsätter att komma in till webbredaktionen. Det är naturligtvis jättekul att många vill kommunicera och att intresset för att arbeta med webb ökar, men det gör det samtidigt svårare för oss från centralt håll att hinna med att ge er alla ett bra stöd. Vi behöver därför se över situationen under hösten och återkommer med en enkät lite längre fram.

Vi vill också passa på och påminna om vad uppdraget som webbpublicerare innebär och vad som förväntas av dig.

Som webbpublicerare ska du

 • genomföra grundutbildningen och skicka in en provsida till webbredaktionen
 • delta i den obligatoriska påbyggnadsutbildningen
 • delta i nätverksträffar, andra utbildningstillfällen och (vid behov) webbstugor
 • ta del av utskick från webbredaktionen
 • regelbundet åtgärda brutna länkar, se över ouppdaterade sidor och följa besöksstatistiken för dina sidor med hjälp av Vizzits verktyg och rapporter
 • ha kunskap om och följa tillgänglighetslagstiftningen

Tillgänglighetsinfo för webbpublicerare på medarbetarwebben

Tillgänglighetsfrukost för webbpublicerare, juni 2021, bl a med tips om hur du kontrollerar tillgängligheten på dina sidor.

Påbyggnadsutbildning för nya webbpublicerare

Höstterminens påbyggnadsutbildning genomförs 13 oktober. Du som ska gå utbildningen får inom kort ett mejl med inbjudan och länk till anmälan. Det är viktigt att du som är ny webbpublicerare går påbyggnadsutbildningen och att du hör av dig till webbredaktionen om du inte har möjlighet att delta just detta datum.

Webbstugorna fortsatt digitala

Nu drar vi igång med webbstugorna igen. Vi behåller det digitala formatet och kör SLU-gemensamma webbstugor under hösten också. Bokningar kommer i Outlook! Vi vill också påminna om att du kan kontakta webbredaktionen för att boka en egen tid ifall du vill stämma av en mer specifik, eller komplex fråga som är svår att hantera i en större grupp.