Tillgänglighetsfrukost 22 juni 2021

Senast ändrad: 22 juni 2021

Ett frukostmöte med fokus på tillgänglighet i Episerver. Både vad gäller mallar och innehåll.

Webbredaktionen berättade om senaste tidens arbete med webbtillgänglighet. Våra mallar och editorer har fått rätt rubriknivåer, en del kontraster är justerade och möjligheterna att navigera med hjälp av tangentbordet har förbättrats.

Vi gick också igenom några av de 23 webbriktlinjer som riktar sig till innehållsskapare och ägnade lite extra tid åt hur man formulerar bra länktexter.

Avslutningsvis kikade vi på ett par verktyg som du som webbpublicerare kan använda för att kontrollera tillgängligheten på dina sidor.

Presentationen från tillgänglighetsfrukosten (pdf)