Utskick 8 november 2022

Senast ändrad: 24 januari 2023

Idag har vi gjort en uppdatering av webbplatserna. Denna gång gäller förändringarna främst programsidorna på slu.se. Vi har också fixat till formateringen för RSS-flöden på CV-sidor.

Se över dina publikationsflöden

Det gamla sökgränssnittet för publikationer stänger 15 november. Mer info om detta och vad du behöver göra finns att läsa i en nyhet på medarbetarwebben.

Bildrensning på G

Vi kommer inom kort att rensa bort de bilder som finns uppladdade i filhanteraren, men som inte är kopplade till någon sida i Episerver. Dvs bilder som inte används aktivt. Det rör sig om cirka 25 000 bilder! Vi kan se att många av dessa bilder är äldre, då de saknar alt-text. Vi kan också se att det är vanligt att spara flera versioner av samma bild. För att vi ska få bättre ordning och reda i filhanteraren framöver vill vi påminna om att

  1. radera bildfilen när du plockar bort en bild från webbsidan
  2. inte spara inte fler versioner av samma bild
  3. se till så att alla dina bilder verkligen har alt-texter. Totalt saknar cirka 16 000 bilder fortfarande alt-text. Om alt-texter på medarbetarwebben.
  4. namnge filen utan å, ä, ö och med bindestreck mellan orden, t ex "flygbild-ultuna". Om filnamn på webbriktlinjer.se.

Snart ny innehållsdatabas på testwebben

Vi planerar också att byta ut innehållsdatabasen på testwebben inom kort. Det innebär att innehållet på test skrivs över med aktuellt innehåll från produktionswebbarna. Se därför till att du inte har viktigt material sparat enbart på testwebben.

Gemensam kraftsamling

Till sist – låt oss tillsammans göra en insats för att höja kvaliteten på vårt webbinnehåll. Just nu har vi 7 390 ouppdaterade sidor och 200 brutna länkar på den svenska sidorna för slu.se. På de engelska sidorna är siffrorna 4 317 och 154. Som du säkert förstår är dessa siffror på tok för höga och vi kommer därför att följa upp dem i våra utskicka framöver.

Instruktion om hur du åtgärdar ouppdaterade sidor och brutna länkar.


Kontaktinformation