Utskick 7 september 2022

Senast ändrad: 07 september 2022

Terminens första produktionssättning innehåller en hel del tekniska förbättringar och en del mindre buggrättningar. Utöver det har vi också fixat till designen för text, rubrik och bild för huvudbild i mobilläget och tagit fram ett par nya instruktioner. Bland annat.

Nyutvecklat och rättat (i urval)

  • Vi har implementerat möjligheten att sortera kalenderhändelser i listningsblocket på samma sätt som för sidlistningssidan. För att aktivera kalendersorteringen gör du ett val under rubriken "specialsorteringsordning". På så sätt åsidosätts den ordinarie sorteringen. Observera att du inte längre kan styra sorteringen manuellt genom att dra in sidorna i den ordning du önskar. Välj istället något av de fördefinierade alternativen. För att helt fritt kunna styra listningsordningen använder du valet sorteringsindex.
  • Fliken funktioner är nu dold för rollen webbpublicerare. Det innebär att webbpublicerare inte längre kan lägga till nya iframes. Kontakta webbredaktionen om du har en iframe som behöver redigeras eller raderas. Anledningen till förändringen är att webbförvaltningen behöver ha koll på all funktionalitet som finns inbäddad på våra webbplatser för att i en förlängning bättre kunna säkerställa att vi följer GDPR och DOS-lagen.
  • Mer innehåll i Kurssök hämtas nu från Ladok istället för SLUkurs. Programsidorna påverkas också av denna förändring. Arbetet med programsidorna fortsätter även i kommande sprintar.

Vi har också

  • justerat bildstorleken för ingressbilder i listningar
  • uppdaterat instruktionen för hur man kan skapa ett publikationsflöde till sin CV-sida
  • förbättrat mobildesignen för rubrik och ingress i kombination med huvudbild
  • gjort det möjligt att enklare kunna komma åt och ändra sina kakinställningar
  •  tagit fram en instruktion för det nya Play-blocket, samt
  • genomfört ytterligare en del justeringar av mer teknisk karaktär.

På gång inom kort

Kom ihåg att gå igenom alla dina ingångssidor, sidlistningssidor och eventuella startsidor och uppdatera till den nya huvudbilden (om du inte redan gjort det). I samband  med nästa planerade produktionssättning i början av oktober släcker vi fliken Gamla egenskaper. Om en sida inte uppdaterats innan dess blir huvudet tomt så när som på sidans titel.

I nästa produktionssättning slänger vi också det tillfälliga filarkivet under Mediafliken.
Läs mer om huvudbildsblocket och dokumenten i karantän i utskicket från april.

Biblioteket utvecklar ett nytt sökgränssnitt för publikationsdatabasen SLUpub. Du kan redan nu visa upp nya flöden med hjälp av RSS-blocket. I webbförvaltningens innevarande sprint pågår ytterligare förbättringsarbete för de nya flödena. I samband med webbnätverksträffen i oktober får du som är webbpublicerare mer information om det nya sökgränssnittet.

Till sist …

Vi får ganska många mejl till webbredaktionen som handlar om att man får ett felmeddelande (Oooops-sidan) när man försöker redigera en sida i Episerver. Felet uppstår på vissa sidor när man jobbar i på-sidan-redigeringsläget. Vi känner till felet och felsökning pågår. Det går utmärkt att redigera sidan ändå – byt från "På-sidan-redigering" till "Alla egenskaper" (baksidan) och jobba med sidan i det läget istället.