Utskick 5 april 2022

Senast ändrad: 16 augusti 2022

Ett nytt gemensamt huvudbildsblock för transfersidor finns på plats. Alla gamla huvudbilder behöver göras om till det nya blocket under våren. Läs hur du gör och vad du behöver tänka på. Vi har också satt 16 000 olänkade dokument i karantän för att senare radera dessa. Åtgärden är ett sätt att spara plats i vårt index och därmed säkra att nytt innehåll kan visas upp som det ska.

Nytt huvudbildsblock

Ett nytt huvudbildsblock som numera är detsamma för sidtyperna startsida, ingångssida och sidlistningssida finns på plats. Genom att slå ihop dessa tre funktioner till en minskar vi mängden kod och ökar förvaltningsbarheten.

För att den nya funktionaliteten och designen ska tas i bruk måste du skapa upp ett nytt huvudbildsblock på alla dina ingångssidor, sidlistningssidor och eventuella startsidor. Det gör du genom att skriva din text, välja bild eller bakgrundstema och alla andra egenskaper i det nya huvudbildsblocket. Så snart du gjort detta slås den gamla huvudbilden ut. För att underlätta arbetet (och minska tidspressen) hittar du den gamla huvudbilden under fliken Gamla egenskaper. Den gamla fliken finns tillgänglig åtminstone fram till sommaren.

I den nya huvudbilden kan du välja

 • bakgrundsbild eller färgtema
 • höjd på ytan och knapparna
 • vit eller svart text
 • bakgrundplatta till text
 • vänsterställd text
 • länk eller knappar
 • ljusa eller mörka knappar
 • att visa en knapp per rad.

Som synes finns det många olika valmöjligheter, vilket också medför ett ansvar för dig som webbpublicerare. Några kom ihåg:

 • Säkra att kontrasten mellan bakgrund och text är tillräcklig. Välj tonplatta om du är osäker.
 • Skapa inte många knappar bara för att du kan. Våga välja vad som är viktigast!
 • Hela texten i huvudbilden bildar en länk. Använd därför bara länk i de fall du kan hålla ingressen kort.

I arbetet med den nya huvudbilden har vi också rättat upp designen för knappar i huvudbild och textblock. Alla knappar som ligger på samma rad blir nu lika höga för att ge ett mer enhetligt intryck. Rekommendationen är dock fortsatt att skriva så korta knapptexter som möjligt, framför allt i textblocket.

Olänkade dokument satta i karantän

Vi har återkommande gånger lyft problemet med gamla dokument som ligger publicerade utan att vara länkade från någon sida på webbplatsen. Dessa dokument

 • tar onödig plats i vårt index
 • gör det svårt att hitta i vår filhanterare
 • innehåller många gånger gammal och felaktig information (som kan ställa till det för webbplatsbesökare som landar på dessa dokument via t ex Google).

Vi har därför avindexerat alla dessa dokument och satt dem i karantän. Tanken är att vi raderar dem till sommaren, men fram till dess finns alltså möjlighet att återställa dokument du trots allt vill ha kvar. Dock rör det sig om 16 000 dokument så det kommer att ta lite tid att leta reda på dem. Du hittar de utrensade dokumenten under Media > Arkiv där de ligger sparade 100 stycken i varje mapp.

Annat smått och gott

 • 13 april är det dags för webbnätverk. Träffen spelas inte in, men materialet publiceras i efterhand på webbpublicerarsidorna på medarbetarwebben.
 • Nästa webbstuga äger rum 27 april.

Och så till sist ett förtydligande angående filmknappen. Vi har förstått att en del webbpublicerare brukat lägga till en länk i filmknappen (utöver själva filmlänken till Youtube). Denna funktionalitet fungerar inte längre och kommer heller inte att lagas då länkmöjligheten är enbart tänkt att användas för bildknappen. Hur vi ska visa film på våra webbplatser framöver med hänsyn tagen till GDPR, kaklag, säkerhet och tillgänglighet återstår att se. Arbete pågår!