Utskick 31 maj 2022

Senast ändrad: 01 juni 2022

Ny kalendersortering, små designförändringar och en del buggrättningar.

Nytt och justerat denna gång:

 • Sidlistningssidan har fått en särskild kalendersortering. Denna sortering trumfar den ordinarie sorteringen och visar närmaste händelse först. Du väljer om du vill visa enbart kommande händelser, eller enbart utgångna händelser. För utgångna händelser visas då ungefär de senaste två årens händelser. Äldre händelser än så indexeras inte och kan därmed inte visas upp på sidlistningssidan.
 • Bilder kan åter visas i listningar.
 • Rubrik visas åter i listningar (i stället för sidnamn). Nytt är att alfabetisk sortering nu sker på rubrik istället för sidnamn.
 • Utlysningssidan visar nu även utlysningar med löpande ansökningsdatum. Dessa utlysningar visas sist i listningen.
 • Det är nu möjlighet att välja språkversion för länk i huvudbild, och att skapa en extern länk. Befintliga textlänkar behöver tyvärr länkas om då vi bytt länkeditor. Knappar i huvudbild påverkas inte av förändringen.
 • Alla egenskaper för huvudbild är numera upplåsta för det andra språket. Det innebär att du vid behov kan utforma huvudbildsblocket på olika sätt för de båda språkversionerna. Det innebär tyvärr också att vissa egenskaper "töms" på det andra språket. T ex påverkas tonplatta (bakom text) och Tema (havsvik, äpple, plommon osv) av förändringen. Vi ber dig därför att se över dina huvudbilder - på båda språken - och att justera det som behövs. Passa också på att säkerställa att konstrasten mellan text och bild är tillräcklig. Välj alltid en tonplatta om du är osäker.
 • Designen för expanderbara menyer har likriktats.
 • Designen för länkar har förändrats för att svara mot tillgänglighetskraven i DOS-lagen. Bland annat har länkar i löptext fått en tunn streckad linje och en hoover-effekt.
 • Lyssnafunktionen har korrigerats och blivit mer funktionell. 
 • Tillgängligheten har förbättrats för startblocken på studentwebben och Artdatabanken.se.
 • Ytterligare några mindre justeringar av mer teknisk karaktär.

Vi vill påminna dig om

 • att byta ut huvudbildsblocket till den nya versionen på alla dina ingångssidor, sidlistningssidor och eventuella startsidor (för t ex subwebbar). Det gamla innehållet kommer att sluta visas under september.
 • att de dokument vi placerat i karantän raderas i september.

Läs om huvudbildsblocket och dokumenten i karantän i utskicket från 5 april.

För kännedom

 • Vi har problem med Vizzitrapporter som skickas till fel mottagare. Felet är anmält till Vizzit.
 • Vi vet att vissa taggar ibland visas på fel språk i listningar. Felet finns med på åtgärdslistan, men har inte så hög prioritet att rätta.