Utskick 29 juni 2020

Senast ändrad: 16 juli 2020

Om ny version av Episerver, testwebbarna, ny grundutbildning, lagen om tillgänglighet och kontaktinfo/sidansvarig.

Uppgradering av Episerver

Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppgradera Episerver till version 11. Den nya versionen ligger redan ute på våra testwebbar och en uppgradering på produktionswebbarna är planerad till slutet av augusti. 

Uppgraderingen påverkar främst den tekniska delen av Episerver, i den bakomliggande koden. För dig som publicerare är den mest påtagliga förändringen att redaktörsgränssnittet blivit blått istället för orange. En viss förändring har också skett vad gäller funktionalitet:

  • Bilder kan nu laddas upp med dra och släpp direkt till därför avsett fält. Vi rekommenderar dock att du fortsatt laddar upp dina bilder via filhanteraren då det på så sätt är lättare att se till att bilden hamnar i rätt mapp. Kom också ihåg att du behöver ge din bild svensk och engelsk alternativtext och också publicera bilden innan du drar in den på din sida.
  • Editorn har bytt utseende och en del knappar har tagits bort. Vissa av dem jobbar vi på att få tillbaka innan vi uppgraderar produktionswebbarna.
  • De gamla formulären (äldre än 2016), skapade i Xforms, slutar att fungera. 

Du får gärna logga in på testwebbarna och orientera dig i det nya gränssnittet. Stöter du på problem vill vi att du hör av dig till webbredaktionen. 

Testwebbarna, en plats för testning

Vi påminner om att testwebbarna framförallt en plats för våra systemutvecklare att testa ny funktionalitet. Det är också en bra plats för dig som publicerare att öva moment du är osäker på. Ibland behöver dock databasen uppdateras med kort varsel och då skrivs informationen över. Spara därför inte innehåll på testwebbarna som du har för avsikt att arbeta med under en längre tid. 

Ny grundutbildning för webbpublicerare 

En ny webbaserad grundutbildning för webbpublicerare finns nu på medarbetarwebben. Utbildningen består av text, bilder och filmsnuttar, och är indelad i sju block. Utbildningen är vänder sig framförallt till nya publicerare, men den fungerar också utmärkt för repetition av vissa moment. 

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service träder i full kraft

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service omfattar SLU:s alla webbplatser fullt ut från 23 september. Information om vad du som publicerare behöver göra finns på tillgänglighetssidan på medarbetarwebben. 

Kontaktinformation och sidansvarig

Kom ihåg att alltid fylla i vem som är ansvarig för en sida i Episerver. Det gör du på baksidan/alla egenskaper, i fältet sidansvarig. Du kan ange din egen e-postadress eller en funktionsadress om ni är fler som arbetar med en sida. Förhoppningen på sikt är att kunna styra om Vizzits rapporter till den adress som står angiven i fältet sidansvarig. 

Det är också viktigt att lägga till ett kontaktblock på alla sidor där det tekniskt möjligt. På så sätt underlättar vi för våra webbplatsanvändare. 

Semestertider i webbredaktionen

Nu är det välförtjänta semestertider för många av oss, så även för oss i webbredaktionen. Vi är tillbaka med full kraft igen från 17 augusti. Då är vårt fokus framförallt att få till uppgraderingen i Episerver, men också att fortsätta jobba för tydlighet i tillgänglighetsfrågan och att få till en digital påbyggnadsutbildning i Episerver. Under hösten planerar vi också för att köra digitala webbstugor. 

Om du kör fast i ditt arbete finns hjälp till självhjälp:

  • webbpublicerarsidorna på medarbetarwebben finns all info för dig som webbpublicerare – kom ihåg att kika i menyerna under Episerver och webbförvaltning.
  • Den nya digitala grundutbildningen visar med skärmfilmer hur de flesta moment går till praktiskt.
  • Alla sidtyper, block, bildformat mm finns också beskrivna i text – kika under fliken Episerver.