Utskick 20 juni 2023

Senast ändrad: 17 augusti 2023

Nu är vårens sista produktionssättning klar och här kommer en uppdatering av vad som hänt på webbplatserna på sistone.

Nya servrar på plats

Sedan ungefär en vecka tillbaka har våra webbplatser flyttat till nya servrar. Det mesta gick bra i flytten, men under en tid skickades inga mejl från formulär. Detta är nu åtgärdat och berörda formulärägare har fått e-post från webbredaktionen om detta.

Rensade block

Vi fortsätter rensningen av indexerat material som inte finns länkat från siten. Detta för att säkra att nytt material blir sökbart och också kan visas korrekt i listningar. Denna gång är det oanvända expanderbara menyer och textblock som avindexerats och flyttats till arkivmappen.

Ny design för formulär

Formulären har fått sig en uppfräschning och har numer ett enhetligare utseende. Inmatningsfälten linjerar i större utsträckning än tidigare och obligatoriska fält har försetts med *. Några av er hade tidigare skapat manuella * och i dessa fall är det nu dubbla **. Vi ber er därför att se över era formulär vid tillfälle och har full förståelse för att detta tillfälle kan bli efter semestern.

Förtydligande av bildformat för bildknapp

Vi har noterat att många bildknappsbilder laddas upp i ett felaktigt format. Antingen i form av för låg upplösning eller i form av fel proportioner. Detta har lett till att bilderna i bildknappar bredvid varandra kan bli olika stora. Vi har nu gjort en ändring för att bilderna alltid ska visas i samma storlek. Det kan i sin tur dock leda till tokig beskärning eller suddiga bilder – vilket vi ändå bedömt är att föredra framför olika stora bilder. För att vår webbplats ska se så bra ut som möjligt vill vi dock uppmana till att alltid ladda upp bildknappsbilder i formatet 880*660 pixlar. För att förhoppningsvis underlätta något har vi också skrivit ut detta mått i ledtexten för bildknappen.

Avveckling av Twitter- och Facebook-blocket                        

Sen en tid tillbaka fungerar inte Twitter-blocket och vi har beslutat oss för att avveckla både detta och Facebook-blocket. Av integritetsskäl vill vi undvika att bädda in och anropa denna typ av tjänster. Så om du använder Twitter-block idag kan du ta bort dem redan nu och istället exempelvis göra en bildknapp med länk till Twitter.

Facebook-blocket kommer få leva ett tag till. Vi återkommer i god tid innan det försvinner.

Problem med listningar

Vi har en del problem med olika typer av listningar som beter sig märkligt. Felsökning pågår, men rättning kommer inte att kunna ske förrän till hösten eftersom inga ändringar görs i produktionsmiljön under sommaren. Om du har en lista som inte sorteras så som den borde får du gärna förse webbredaktionen med en länk.

Material från webbnätverk

Material från förra veckans webbnätverk finns på medarbetarwebben. Nätverket handlade bland annat om en användarundersökning på slu.se och om pågående arbete med en förstudie om ny webblösning.

Sommarledigt i webblådan

Webbredaktionen tar semester och webblådan är obemannad vecka 28–32.