Listningar på kors och tvärs

Senast ändrad: 23 april 2024

Ett stort behov på de flesta webbplatser är att kunna lista innehåll på lite olika sätt och på olika ställen. Slu.se är inget undantag.

Just nu har vi grottat ner oss rejält i listningar och hur de ska fungera framåt. Processen är i högsta grad pågående och inget är ristat i sten.

Nuläge

På nuvarande plattform kan vi lista saker på två olika sätt.

 1. Sidlistningssida
 2. Listningsblock

Båda varianterna kan hantera alla av de vanligaste sidtyperna och används framförallt för att lista nyheter och kalenderhändelser. Eftersom olika listningar har olika behov och vi bara har en sidtyp/block så är den ganska så komplex och lite omständlig att hantera. Både för redaktörer och för webbförvaltningen. Bland annat så finns det 10 olika sätt att sortera en lista. Inte optimalt. 

Separerade listningar

För att underlätta framåt så ska vi separera listningarna till nya webben. Tanken är att det blir två sidtyper och två block.

 1. Sidlistningssida/listningsblock – hanterar nyheter och andra sidtyper som standardsida, CV-sida, ingångssida med flera.
 2. Kalenderlistningssida/kalenderlistningsblock – hanterar kalenderhändelser. Och troligen utlysningar.

Den stora vinsten med detta är att vi inte behöver trycka in flera olika sätt att sortera i en och samma sidtyp, utan att vi kan bryta ut de som är relevanta för respektive behov. Det blir också enklare att förvalta och utveckla framåt när vi har färre beroende att ta hänsyn till.

Manuell lista

Ett önskemål som ofta återkommer är att kunna skapa en lista med manuellt innehåll. Det går redan idag men det är rejält krånglig att sortera den på ett vettigt sätt. Det vill vi fixa till genom att bygga ett sorteringsalternativ som helt fokuserar på det innehåll redaktören lagt i blockytan för manuella sidor och att göra denna lista lättare att sortera. 

Skillnader mot listningar på nuvarande webb

Några funktioner tillkommer och några tas bort.

Tillkommer

 • Ett val för att sortera manuellt som funkar smidigt.
 • Eventuellt ett smartare kategorifilter där redaktören kan göra ett snävare urval. Till exempel att lista sidor som måste ha både kategori A och B till skillnad mot idag där alla sidor som har A och B visas.

Fixas till

 • Idag hämtar listningssidan och blocket sidans namn. Det ska vi ändra till att de i första hand hämtar sidan rubrik och i andra hand sidan namn.
 • Redigeringsläget får ett mer logiskt arbetsflöde.
 • Kanske att vi tittar över funktionen för att lägga till en lokal sök och filter så att inte bara admin kan fixa.

Tas bort

 • Möjligheten för redaktören att ställa in hur många träffar som ska visas per sida på en listningssida. Detta blir i fortsättningen en global inställning som gäller för alla listningar.
 • Möjligheten för redaktören att ställa in max antal träffar på en listningssida. Det borde vara så att allt ska listas vilket gör denna egenskap onödig.

Hör av dig om du undrar över något eller har ett inspel!

//Sebastian Ahlund