Nätverksträff 18 mars 2021

Senast ändrad: 24 maj 2021

Om SLU:s arbete med digital tillgänglighet, projekt isberg, rensning och namngivning av filer och lite annat.

SLU:s samordningsgrupp för tillgänglighet

På SLU finns sedan i våras en samordningsgrupp för tillgänglighetsfrågor. Gruppen består av representanter från ledningskansliet, utbildningsavdelningen,biblioteket, it och kommunikationsavdelningen. En samlad ingång med tips, råd och stöd om tillgänglighet är under uppbyggnad på medarbetarwebben under ingången stöd och service. 

Projekt isberg – för stabilare webbplatser

Projekt isberg handlar om att stabilisera SLU:s webbplatser. Första arbetsperioden pågår februari–april 2021 och den andra från september 2021.

Projekt isberg – om projektets upplägg och framsteg

Rensning av filer

Det är viktigt att rensa bort gamla filer och filer som inte längre används. Observera att du aktivt behöver radera gamla filer – det räcker alltså inte med att enbart ladda upp nya dokument och ersätta länken. Det gamla dokumentet finns fortfarande kvar sökbart på internet till dess att det raderas ur filhanteraren.

Vizzit har hjälp oss att ta fram en sammanställning över alla filer som finns uppladdade via våra webbplatser. Vi har sett att en hel del filer saknar länkar från webbplatsen och att många dokument är många år gamla och helt utan nedladdningar. Rensning av dokument är viktig av framförallt tre anledningar:

  1. Gamla dokument tar onödig plats i vårt index. När index är fullt indexeras inte nytt innehåll och det blir därmed inte blir sökbart.
  2. En del dokument innehåller personuppgifter och hör inte hemma på webbplatsen. 
  3. En del information är gammal och direkt felaktig.

Webbredaktionen har redan kontaktat några webbpublicerare med uppmaning om att rensa bland gamla dokument. Vi vill dock att ni alla ser över era dokument och rensar bland dem. Rensning är en viktig del i vårt gemensamma arbete med att hålla webbplatsen då funktionell som möjligt.

Namngivning av filer

Språkkorodinator Eva-Marie Ek berättade att filer ska namnges med enhetliga, korta namn i gemener. Filnamnen ska inte innehålla understreck, blanksteg, specialtecken eller å, ä, ö. Genom att följa dessa riktlinjer blir filerna lättare att hitta och mer tillgängliga för webbplatsens besökare.

Namnge filer så här:

  • Dokumenttyp (policy, pm, protokoll, riktlinjer etc.). Om filer av samma typ grupperas tillsammans blir det enklare att hitta och radera gamla versioner.
  • Kort, koncis beskrivning av innehållet.
  • Datum (beslutsdatum för interna styrande dokument).
  • Språkkod sist i filnamnet för engelska versioner (kod enligt ISO 639-1: en)

Exempel på bra filnamn:

  • anvisningar-varumarkesarkitektur-210305.pdf
  • delegationsordning-styrelse-201105-en.pdf
  • protokoll-enhetsmote-210217.pdf

Om styrande dokument för webbpublicerare

Om namngivning av filer på webbriktlinjer.se

Namnbyten

Episerver och Datainspektionen byter namn till Optimizly respektive Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Alla som länmkar till IMY på sina sidor behöver se över dem. En del länkar har uppdaterats från centralt håll.