Nätverksträff 13 april 2022

Senast ändrad: 03 maj 2022

Projekt isberg, kakhantering, fokusområden för 2022 och en del annat.

Agendan för nätverksträffen

  • Resultat projekt isberg
  • Fokusområden för webbförvaltningen 2022
  • Kakor

Material för ovanstående tre punkter

Sidlistningssidan
Lotta visade hur filter och fritextsök numera kan användas för sidlistningssidan. Hör av dig till webbredaktionen om du vill ha hjälp att lägga till ett filter på din sidlistningssida. Exempel på filter och fritextsök för nyhetslistningen på slu.se.

CV-sidor
Använd personalsöken om du behöver hitta en CV-sida som inte syns i Episerverträdet. 

Ny manual för formulär
En ny manual för formulär finns nu på plats på webbpublicerarsidorna.

Fältet sidansvarig
Var noga att stava din e-postadress rätt när du fyller i fältet sidansvarig så att Vizzitrapporterna om ouppdaterade sidor och brutna länkar når dig som de ska.

Nya huvudbildsblocket
Mats visade det nya huvudbildsblocket. Alla huvudbilder behöver bytas ut under våren/sommaren. Läs mer om huvudbildsblocket i uteskicket från 5 april.

Dokument i karantän
Vi har satt dokument som inte finns länkade till någon sida i Episerver i karantän. Läs mer om dokument i karantän i uteskicket från 5 april.