H 1. Skapa nyhetsartikel

Senast ändrad: 04 juli 2023

Nyhetsartikel är den sidtyp du använder till nyheter på SLU:s webbplatser. Alla nyheter skapas på medarbetarwebben i mappen Nyheter, originalen: skapa här - tidsorteras automatiskt.

För att nyheten ska visas någonstans måste du sätta kategorier, eller så kallade taggar på nyheten. Vilka taggar som finns och hur du använder dem kan du läsa på sidan Nyhetsartikel.

Viktigt! Schemaläggning av nyheter fungerar inte och du måste göra minst ett val under Nyheter och under Spegling av nyheter och händelser när du taggar din nyhet.

Nästa avsnitt: H2. Skapa kalenderhändelse