F 1. Att tänka på med länkar

Senast ändrad: 04 juli 2023

Vad är länkar?

Länkar är till mångt och mycket det som bygger upp en webbplats, till exempel:

  • menyn (nr 1)
  • länkstigar (brödsmulor) (nr 2)
  • puffar eller bildknappar (nr 3)
  • listningar (nr 4) 
  • länkar i eller i anslutning till text (nr 5)

Länkar

 

Hur många och var?

Gör inte för många länkar

Det är lätt att tänka att ju fler alternativ du ger användaren av webbplatsen, desto bättre. Men då kan det bli svårt för användaren att avgöra vilken av länkarna som är mest relevant. Försök därför att endast lägga in sådana länkar som är nödvändiga för innehållet.

Placera länken där det är relevant

Lägg länken i anslutning till den text som länken handlar om. Ett eget stycke direkt under är oftast en bra placering. Mitt i texten (som på Wikipedia) gör det svårare att läsa själva texten, men är länken för långt bort så kan det istället bli svårt för användaren att hitta den. 

Mer generella länkar i stil med "Du kanske också är intresserad av" kan särskiljas från texten och placeras längst ner på sidan.

Tänk på att sidan är skapad för någon som inte nödvändigtvis är insatt i innehållet. Du som innehållsskapare måste därför på ett pedagogiskt sätt hjälpa läsaren genom hela processen. Se det som en berättelse. Om du berättar om ett verktyg eller system så vill du först introducera läsaren i systemet och ge viktig information.

När läsaren är insatt i ämnet så är det dags för hen att logga in. Det är då lämpligt att lägga länken sist i det stycket, eller sist på sidan. När användaren följer länken så försvinner hen iväg till systemet, så tänk på att inte lägga viktig information efter länken.

Förklarande länktexter

Länktexten är den text som användaren klickar på för att gå vidare till länkinnehållet. En bra länktext ska förklara var användaren kommer att hamna och vilken information som finns på sidan dit länken leder. Exempel på bra länktexter är:

  • SLU:s lathund för registrering av friskvård och sjukvårdsersättning
  • Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter

Förr behövde vi skriva länktitel på alla länkar. Det behövs inte lägre för nu läser skärmläsare upp länktexten. Därför är det är viktigt att alltid skriva ut ordentliga, förklarande länktexter, och aldrig bara "läs mer" eller "klicka här".

När länken inte förklarar var användaren hamnar blir den svårt att förstå. Om användaren läser med hjälp av skärmläsare blir det faktiskt helt omöjligt, eftersom det går att få länkarna upplästa i en lista. En sida kan då läsas som tio "läs mer" helt utan sammanhang.

Undvik dokument 

Om du ska länka till ett dokument, tänk då på att det kräver att användaren kan öppna det format du använder. Office-program och pdf-läsare ingår inte i alla sorters enheter, och alla har inte möjlighet att ladda ner eller betala för programvara. Undvik därför i största möjliga mån att länka till dokument.

Många pdf:er går alldeles utmärkt att lägga som HTML-sidor istället. Kopiera texten och lägg in i Editorn. Det blir kanske en annan layout, men mer användarvänligt. 

Om du ändå länkar till ett dokument ska det framgå av länktexten vad dokumentet handlar om. Ge också dokumentet ett tydligt och bra namn.

Till nästa avsnitt: F2. Skapa länkar

Tillbaka till F. Arbeta med länkar eller till kursens startsida