E 3. Ladda upp bilder och övriga filer

Senast ändrad: 04 juli 2023

Du laddar upp alla typer av filer på samma sätt i Media. 

Du kan också redigera filinformationen genom att till exempel

  • lägga till alternativtext för bilder, vilket du måste göra för att kunna publicera din bild 
  • byta ut ett dokument utan att förstöra länken.

Se hur du gör för att:

Ladda upp bilder och övriga filer

När du laddar upp filer i Media bör du tänka på två saker: namnet och placeringen.

Ge filen ett logiskt namn som gör att den är lätt att hitta för andra publicerare och för användare. När användare söker på webbplatsen ser de oftast det namn filen har. Dessutom förbättrar logiska namn synligheten på externa sökmotorer som Google.

Du ska också placera filen på en logisk plats i Media. Det gör du i mappstrukturen under För alla webbplatser. Genom att lägga den under För alla webbplatser kan filen användas på flera ställen utan att behöva laddas upp flera gånger.

Flytta och ta bort innehåll från mapp

För att hålla ordning i mappstrukturen kan du behöva flytta eller ta bort filer. Du kan flytta filer genom att dra dem från en mapp till en annan.
Det är också viktigt att ta bort filer som inte används. Om det finns länkar till filen visas det när du försöker ta bort den. För att undvika brutna länkar som skapar problem med webbplatsen tar du bort alla länkar innan du slänger filen.

Redigera filinformation

Alternativtext

För att bilder ska synas på webbplatsen måste du lägga till en alternativtext. Alternativtexten, eller alt-texten, är den text som läses upp av skärmläsare för den som inte kan se bilden. Alternativtexten är viktig såväl ur ett tillgänglighets- som ett sökmotorperspektiv. 

Tips om hur du skriver bra alt-texter finns på sidan Tillgänglighet på webben.

Byt namn på en fil

Ett tydligt filnamn gör det lättare för användare, sökmotorer och andra publicerare att hitta rätt fil. 

Du kan ändra både namn och url på en redan uppladdad fil. Tänk dock på att om du ändrar url:en så kommer eventuella bokmärken och länkar från andra webbplatser att brytas.

Filnamnet ska vara tydligt och kortfattat. Använd inte 

  • å, ä, ö eller specialtecken
  • mellanrum
  • understreck.

Består ditt filnamn av flera ord använder du i stället bindestreck mellan orden. Skriv filnamnet i gemener.

Ersätt befintlig fil med ny

När du ska ersätta en fil med en ny, uppdaterad version kan du göra det utan att behöva gå in på alla sidor och göra om länkarna. Genom att ersätta filen i Media så ändras länkarna automatiskt.

Funktionen fungerar precis som i datorns utforskare. När du laddar upp en fil med samma namn som en befintlig fil så får du frågan om du vill ersätta den befintliga filen.

För att det ska fungera måste filerna ha identiska namn och laddas upp i samma mapp.

 

Nästa avsnitt: E4. Bilder på sida